ZOLADEX LA

Denumire ZOLADEX LA 10,8 mgProspect

Descriere
Denumire comuna internationala GOSERELINUM

Actiune terapeutica HORMONI SI SUBSTANTE INRUDITE ANALOGI DE GONADORELINA

Prescriptie S – Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)

Forma farmaceutica Implant

Concentratia 10,8 mg

Ambalaj Cutie x 1 plic din PET-Al-PE x 1 seringa preumpluta cu 10,8 mg implant+ac din inox cu sist. de protectie

Valabilitate ambalaj 2 ani

Cod ATC L02AE03

Firma – Tara producatoare ASTRAZENECA UK LTD. – MAREA BRITANIE

Autorizatie de punere pe piata ASTRAZENECA UK LTD. – MAREA BRITANIE

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Zoladex LA 10,8 mg, implant
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
O seringă preumplută conţine goserelină 10,8 mg sub formă de acetat de goserelină.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Implant
Implant de formă cilindrică, de culoare albă până la crem, având aproximativ 1,5 mm diametru şi 1,7 cm lungime, dispersat într-o matriţă polimerică rigidă, biodegradabilă.


4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Zoladex LA este indicat (vezi şi pct. 5.1):
– în tratamentul carcinomului de prostată metastazat;
– în tratamentul carcinomului de prostată local avansat, ca o alterantivă la orhiectomie bilaterală;
– ca tratament adjuvant al radioterapiei la pacienţii cu carcinom de prostată localizat cu risc crescut de progresie sau local avansat;
– ca tratament adjuvant înainte de radioterapie la pacienţii cu carcinom de prostată localizat cu risc crescut de progresie sau local avansat;
– ca tratament adjuvant al prostatectomiei radicale la pacienţii cu carcinom de prostată local avansat cu risc crescut de progresie a bolii.
4.2 Doze şi mod de administrare
Bărbaţi adulţi (incluzând pacienţi vârstnici): o doză de Zoladex LA implant se administrează sub forma unei injecţii subcutanate în peretele anterior abdominal la fiecare 12 săptămâni.
Copii: Zoladex LA nu este indicat pentru utilizarea la copii.
Pacienţi cu insuficienţă renală: nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.
Pacienţii cu insuficienţă hepatică: nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică.
Pentru administrarea corectă a Zoladex, vezi instrucţiunile de pe cardul de administrare.
4.3 Contraindicaţii
Hipersensibilitate la goserelină, la alţi analogi LHRH (cum sunt: goserelină, leuprorelină, triptorelină, buserelină) sau la oricare dintre excipienţi.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Zoladex LA nu este indicat pentru utilizare la femei, deoarece nu sunt suficiente date privind supresia eficace a concentraţiei plasmatice a estradiolului. Pentru pacientele care necesită tratament cu goserelină, pentru recomandările de dozaj şi modul de administrare a se vedea RCP-ul Zoladex 3,6 mg.
Zoladex LA nu este indicat pentru utilizare la copii, deoarece siguranţa şi eficacitatea pentru acest grup de vârstă nu au fost stabilite.
Utilizarea Zoaldex LA la pacientii cu risc crescut de apariţie a obstrucţiei ureterale sau compresiunii spinale, trebuie evaluată cu atenţie iar aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi atent în timpul primei luni de tratament. Trebuie avută în vedere utilizarea iniţială a unui antiandrogen (de exemplu acetat de ciproteronă 300 mg pe zi, cu trei zile înainte de începerea tratamentului şi trei săptămâni după începerea tratamentului cu Zoladex) la începutul terapiei cu analogi ai LHRH, deoarece au fost raportări că această asociere a prevenit posibilele sechele determinate de creşterea iniţială a concentraţiei plasmatice de testosteron.
Dacă este prezentă sau apare compresia măduvei spinării sau insuficienţa renală prin obstrucţie ureterală, trebuie instituit tratamentul standard specific al acestor complicaţii.
La bărbaţi, utilizarea agoniştilor LHRH poate să determine o scădere a densităţii minerale osoase.
La bărbaţii trataţi cu agonişti LH-RH a fost observată o scădere a toleranţei la glucoză. Aceasta se poate manifesta fie sub forma apariţiei diabetului zaharat fie, la pacienţii cu diabet zaharat preexistent, prin pierderea controlului glicemic. Din acest motiv, trebuie avută în vedere monitorizarea glicemiei.
Atenţionare pentru sportivi
Zoladex LA poate să determine o reacţie pozitivă în cadrul testelor pentru controlul antidoping.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Nu se cunosc.
4.6 Sarcina şi alăptarea
Zoladex LA nu este indicat pentru utilizare la femei.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Nu sunt dovezi că Zoladex LA influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
4.8 Reacţii adverse
Au fost raportate cazuri rare de reacţii de hipersensibilitate, care pot să includă şi unele manifestări de anafilaxie.
Au fost raportate artralgii şi parestezii nespecifice. De asemenea, au fost raportate erupţii cutanate tranzitorii, care sunt în general uşoare şi diminuă frecvent fără întreruperea tratamentului.
La bărbaţi, efectele farmacologice includ bufeuri şi hiperhidroză şi o scădere a libidoului, necesitând rar întreruperea tratamentului. Rar, au fost raportate ginecomastie şi sensibilitate la nivelul sânului. Pacienţii cu carcinom de prostată pot să prezinte, la începutul tratamentului, o creştere temporară a intensităţii durerilor osoase, care poate fi tratată simptomatic. Au fost raportate cazuri izolate de compresie a măduvei spinării.
La bărbaţii trataţi cu agonişti LHRH a fost observată o scădere a toleranţei la glucoză. Aceasta se poate manifesta fie sub forma apariţiei diabetului zaharat fie, la pacienţii cu diabet zaharat preexistent, prin pierderea controlului glicemic.
La bărbaţi, utilizarea agoniştilor LHRH poate să determine o scădere a densităţii minerale osoase.
Ocazional, la pacienţii trataţi cu Zoladex au fost observate modificări ale tensiunii arteriale, manifestate ca hipotensiune sau hipertensiune arterială. Modificările sunt în general tranzitorii şi se remit pe parcursul tratamentului sau după întreruperea administrării Zoladex. Rar, astfel de modificări au necesitat intervenţie medicală, incluzând întreruperea tratamentului cu Zoladex.
Similar altor medicamente din această clasă, după iniţierea tratamentului cu Zoladex 3,6 mg, au fost raportate cazuri foarte rare de infarct hipofizar.
După administrarea de Zoladex 3,6 mg au fost raportate cazuri izolate de obstrucţie ureterală.
4.9 Supradozaj
Până în prezent, la om, experienţa privind supradozajul este limitată. În cazurile în care Zoladex a fost readministrat în mod accidental mai devreme sau într-o doză mai mare faţă de schema terapeutică recomandată, nu au fost observate reacţii adverse semnificative clinic. Testele la animale sugerează că, la administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate de Zoladex LA, nu sunt observate alte efecte în afara celor urmărite terapeutic asupra concentraţiei plasmatice a hormonilor sexuali şi asupra aparatului genital. Dacă apare, supradozajul trebuie tratat simptomatic.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: analogi de gonadotrofin-reline, codul ATC L02AE03
Mecanism de acţiune: Zoladex LA (D-Ser (But)6 Azgly10LH-RH) este un analog de sinteză al LHRH natural. Prin administrarea în doze repetate, Zoladex LA inhibă secreţia hipofizară de LH, determinând scăderea concentraţiei plasmatice a testosteronului la bărbaţi. Iniţial, Zoladex LA, similar altor agonişti ai LHRH, poate să crească tranzitor concentraţia plasmatică a testosteronului.
La bărbaţi, după aproximativ 21 zile de la administrarea primei doze, concentraţiile plasmatice ale testosteronului au atins valori similare cu cele induse de castrarea chirurgicală şi au rămas la aceste valori pe tot parcursul tratamentului cu administrare la fiecare 12 săptămâni.
În studii clinice comparative a fost demonstrat că pacienţii cu carcinom de prostată metastatic, trataţi cu Zoladex LA, au o durată de supravieţuire similară celei obţinute după castrarea chirurgicală.
În studii clinice comparative, a fost demonstrat că Zoladex LA prelungeşte durata de supravieţuire fără simptome şi durata totală de supravieţuire dacă este utilizat ca tratament adjuvant la radioterapie la pacienţii cu carcinom de prostată localizat cu risc crescut de progresie (T1-T2 şi PSA de cel puţin 10 ng/ml sau scor Gleason de cel puţin 7) sau carcinom de prostată local avansat (T3-T4). Durata optimă a tratamentului adjuvant nu a fost stabilită; într-un studiu clinic comparativ s-a demonstrat că tratamentul adjuvant cu Zoladex LA timp de 3 ani, determină ameliorarea semnificativă a duratei de supravieţuire comparativ cu radioterapia izolată. A fost demonstrat că tratamentul adjuvant cu Zoladex LA administrat înainte de radioterapie, a ameliorat durata de supravieţuire fără simptome la pacienţii cu risc de apariţie a carcinomului de prostată localizat sau local avansat.
După prostatectomie, la pacienţii depistaţi cu metastaze (extraprostatice), tratamentul adjuvant cu Zoladex LA poate să prelungească durata de supravieţuire fără simptome, dar fără o prelungire semnificativă a duratei globale de supravieţuire, decât dacă pacienţii au avut invazie ganglionară descoperită în timpul intervenţiei chirurgicale. Înaintea iniţierii tratamentului adjuvant cu Zoladex, la pacienţii cu stadializare histopatologică de boală local avansată trebuie avuţi în vedere factori suplimentari de risc, cum sunt: PSA minim 10 ng/ml sau un scor Gleason de minim 7. Nu sunt dovezi ale ameliorării răspunsului clinic al pacientului la utilizarea tratamentului adjuvant cu Zoladex înainte de prostatectomia radicală.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Administrarea de Zoladex LA a fiecare 12 săptămâni asigură menţinerea expunerii la goserelină fără acumulare tisulară semnificativă clinic. Zoladex se leagă în proporţie redusă de proteinele plasmatice şi are la pacienţii cu funcţie renală normală un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare cuprins între 2-4 ore. Timpul de înjumătăţire plasmatică este prelungit la pacienţii cu insuficienţă renală. Pentru componenta din formularea cu 10,8 mg implant, administrată la fiecare 12 săptămâni, această modificare nu va determina acumulare. De aceea, la aceşti pacienţi nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii cu insuficienţă hepatică nu sunt modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici.
5.3 Date preclinice de siguranţă
La masculii de şobolan, după tratamentul de lungă durată cu doze repetate de Zoladex a fost observată o incidenţă crescută a tumorilor benigne hipofizare. În timp ce această observaţie este similară celei observate anterior la această specie după castrarea chirurgicală, nu a fost stabilită semnificaţia la om.
La şoarece, tratamentul de lungă durată cu doze repetate mai mari decât cele recomandate la om a determinat modificări histologice ale anumitor zone ale aparatului digestiv. Acestea se manifestă prin: hiperplazia celulelor insulare pancreatice şi o proliferare benignă la nivelul regiunii pilorice, raportată ca leziune spontană la această specie. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor observaţii.
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor
Copolimer al acizilor D, L-lactic şi glicolic.
6.2 Incompatibilităţi
Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate
2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Cutie cu un plic unidoză din PET-Al-PE conţinând o seringă preumplută cu implant, un ac din inox, siliconizat, un sistem de protecţie a acului şi o capsulă cu desicant.
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
A se utiliza numai dacă ambalajul este intact.
A se utiliza imediat după deschidere.
Înainte de administrare, implantul trebuie să fie vizibil în fereastra seringii. Pistonul nu trebuie tras după ce acul a fost introdus sub piele; este absolut necesar ca pistonul să fie împins la maxim pentru ca tot implantul să pătrundă în ţesutul subcutanat.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
Astrazeneca UK Limited
600 Capability Green, Luton, LU1 3LU, Marea Britanie
8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
1018/2008/01
9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI
Reînnoirea autorizaţiei – Septembrie 2008
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI
Septembrie 2008